LEKTOŘI: Mgr. KAMILA BOLFOVÁ, Mgr. SLÁVEK KEPRT, Ph.D. & Mgr. MARTIN NAWRATH

ANOTACE

Běžné chápání smyslu našeho života se většinou orientuje na snadno představitelné a dosažitelné cíle. Hledáme vhodné vzdělání, zaměstnání, atraktivního partnera, příjemné místo na život. Pokud možno, toto vše bez bolestí, utrpení, slepých cest a zastávek. Pohled životního mýtu je jiný. Dotýká se stejných témat, ale z jiné úrovně. Zajímá se zejména o to, jak nás na této cestě doprovází neznámo. Jungová nevědomí, Hillman DAIMON, Castaneda spojenec nebo Mindell sekundární proces, to jsou různá jména pro síly, které nemáme pevně v rukou. Právě tyto síly jsou ale tím, co nám umožňuje překročit hranice běžného uvažování o správně prožitém životě. Být s nimi v kontaktu vyžaduje odvahu, důvěru a zvýšenou citlivost k znamením a zprávám, které k nám přicházejí. Není to cesta dokonalosti, spíše celistvosti. Je to cesta sycení a živení našeho snového těla a jeho křehké, mihotavý, ale nesmrtelné reality.

 

OBSAH WORKSHOPU

Workshop je primárně zážitkový. Doplňuje teoretické kurzy o intenzivní zážitky osobní povahy, které u účastníků posilují jejich studijní a životní cestu. Workshop velmi stručně ukotvuje téma životního mýtu v kontextu západní filosofie a psychologie (Jung, Hillman). Na prožitkových úrovni umožňuje absolventům prozkoumat různorodé aspekty jejich životní cesty. Procesně orientovaným způsobem (Mindell) se účastníci seznámí s chronickými nemocemi, mytologickými a pohádkovými motivy, symbolikou dětských snů a zážitků, synchronicita, povahou svých partnerských příběhů, biografie rodiny apod. Velký důraz bude kladen na skupinovou práci a aspekty kolektivních hranic a přesvědčení, které nám komplikují naplňování našeho osudu. Každý účastník si z workshopu odnese písemné i grafické záznamy z individuálních cvičení, práce v páru i ve skupině, které mu budou sloužit k vlastnímu rozvíjení vědomého uchopení svého životního mýtu.

  1. Mýty o životním mýtu – fantazie, představy a předsudky o správné životní cestě.
  2. Propojenost individuálního, skupinového a kulturního mýtu. Kdo to řídí? Zasazení osobní historie do kontextu širšího archetypálního dramatu.
  3. Tao – nepřekáží tomu, co se chce odehrát.
  4. Odhalování mýtu – přístup procesně orientované psychologie: zachycení rušivých signálů, vnímání, amplifikace, transformace a integrace do každodenního života.
  5. Transformace rušivých a překážejících vlivů a hledání spojenců.
  6. Dětské sny, oblíbené pohádky, chronické symptomy, synchronicity jako ukazatele našeho mýtu.
  7. Náš životní scénář a herci v něm. Naše (ne)uvědomování režie.
  8. Uvědomování místo řešení, smysl namísto výkladu.
  9. Thanatos a Eros – hnací síly dramatu.
  10. Nahmatat svou cestu – cvičení na odhalování životního mýtu.

 

LITERATURA

Hillman J. (2000). Klíč k duši. Portál.
Arnold M. (2009). Psychologie životní cesty spjatá se zemí a jejími rytmy. Emitos.
Arnold M. (2008). Snové tělo: Úloha těla při objevování bytostného Já. Emitos.
Campbell J. (2018). Tisíc tváří hrdiny. Argo.
Gudrun B. (2018). Vzít život do vlastních rukou. Malvern.
Jung. C. G. (2008). Duše moderního člověka. Atlantis.