LEKTOŘI: ZDENĚK WEBER & Bc. ŠÁRKA WEBEROVÁ

ANOTACE

Muži a ženy dnes často ve vztahu k měnícímu se rozdělení rolí v rodině i práci prožívají zmatek a nedorozumění. Tradiční pojetí těchto rolí již pro mnohé není přijatelným východiskem a nové pojetí ještě není ustanoveno. Partneři jsou vystaveni nahodilým inspiracím a podnětům, o které se často není možné hluboce opřít a při prvních výzvách se jejich partnerství hroutí. Muži a ženy stojí před vzájemným závazkem uvědoměleji sladit různé úrovně vztahu, sexualitou, intimitou, rodičovstvím a rodinnými hodnotami počínaje a prací, financemi  a celkovým společným obrazem vzájemného vztahu, spiritualitou a životní filozofii konče.  Změna  klade na muže i ženy vzrůstající potřebu otevřeně reflektovat svá vlastní východiska ve vztahu a být ochotni je vzájemně ladit, přehodnocovat a integrovat do celistvějšího tvaru. Klíčem k tomuto typu hlubinného partnerského sdílení je transparentní komunikace, jenž umožňuje propojení různých úrovní individuálního, partnerského i rodinného života a je také kontemplativním nástrojem celistvého ladění proudu života a jeho evoluce.

 

OBSAH WORKSHOPU

Mystické tradice vidí partnerský vztah muže a ženy, či dvou intimních bytostí jako prostor pro kultivaci, rozvoj a praktikování ctností a vyšších morálních a etických způsobů života. Pozornost je zaměřena na sebepoznání, vzájemnou péči, vděčnost, tajuplnou intimitu, pravdivost, trpělivost, vytrvalost a uzdravení individuálního a kolektivního utrpení. Partnerský vztah je viděn jako naprostý základ lidského života. Zdeněk a Šárka považují proto skutečný sebezkušenostní a vnitřně osobnostní rozvoj a sebepoznání v oblasti partnerství a mužsko-ženských principů za jednu z nejdůležitějších oblastí vzdělávání v životě člověka. Vztahy bez tohoto druhu výměn mohou zamrznout v projekci starých příběhů a zkušeností, promítajících se do přítomného okamžiku. To vede k zamoření vztahu nestrávenou individuální a po nějaké době i společnou minulostí, změtí pocitů, emocí, mentálních doměnek a výsledkem je nejčastěji zmatek, uzavřenost a smrt vztahu. Transparentní komunikace nabízí řadu funkčních řešení. Posílit své schopnosti a kompetence v pravdivé komunikaci zahrnující osobní cítění, myšlení a tělesné pocity. Uvědomit si důležitost přítomného naslouchání v narativní příběhové úrovni vztahu a dát prostor i spirituálnímu vhledu. Naučit se pochopit a pracovat s principem vzájemného zrcadlení. Autorem tohoto přístupu je Thomas Hubl. Zdeněk a Šárka přidávají své zkušenosti a vzdělání ve facilitaci poradních kruhů (council), somatic experiencingu (trauma healing), osobní meditační a duchovní praxi a dlouhodobém studiu mystických tradic východu i západu, NLP a tělesné terapii Rebalancing a Nature art terapii.

  1. Naše příběhy a autentické zkušenosti s praxí transparentní komunikace
  2. Rekapitulace mužsko ženských vztahů v partnerství, rodičovství, spolupráci, individuálně a kolektivně
  3. Vedená integrační meditace trávení informací, uvědomění, podněty
  4. Principy transparentní komunikace
  5. Transparentní komunikace v přírodě, s přírodou a tvoření v přírodě na téma muži/ženy v nás
  6. Praxe transparentní komunikace slovem, tělem, malbou v dvojicích, trojicích a kruhu všech účastníků na téma mé, naše muži a ženy ted a tady
  7. Kolektivní a rodinné trauma, nestrávená minulost v mužsko ženských vztazích a jeho uzdravování
  8. Ranní a podvečerní vedené meditace v tichu a pohybu pro trávení témat
  9. Otázky a odpovědi, diskuze

 

LITERATURA

Bidulph, S. (2011: Kniha o mužství. Portál.
Campbell, J. (2000): Tisíc tváří hrdiny. Portál.
Deida, D. (2012): Cesta pravého muža. Synergie.
Estés, C. P. (1995): Ženy, které běhali s vlky. Pragma.
Glover, R. (2014): Rádce pravého muže. Synergie.
Gray, M. (2009): Cyklická žena. Osule.
Northrupová, Ch. (1998): Zdravá žena – Od narození k prvnímu početí. Columbus.
Stephenson, B. (2017): Co dělá z chlapců muže. DharmaGaia.
Šlancarová, D. , Hutter E. (2015): Návod na ženy. Osule.