Program Nový příběh

Již od počátku dvacátého století se ve vědě vynořuje tzv. Nové paradigma, přelomový pohled na svět představující zásadní obrat ve způsobu nahlížení na vesmír, přírodu i živé organismy, který otevírá nové možné směry uvažování nad povahou života a vědomí. 

Současné vzdělávání nedostatečně upozorňuje na výzvy 21. století a proto není v našich výukových systémech zatím zohledněný ani tento rozšiřující pohled na realitu. Smysluplná vize, a s ní i naděje na smysluplný život, přímo souvisí s odklonem od reduktivního pojímání světa směrem k holistickému pojetí, jež v sobě integruje psychospirituální, společenský i ekologický rozměr skutečnosti. Tento přístup zároveň otevírá i nový typ verbální a prožitkové výuky v rovině seberozvoje a mnohostrannější využití potenciálu, který je nám jako lidským bytostem daný. 

Pilotní vzdělávací program Nový příběh, který otevíráme v březnu 2021, vznikl jako odezva na tuto situaci. Přináší nový kulturní příběh, který nese ucelený a smysluplný pohled na svět. Důraz klade na celistvé porozumění dnešní době, orientaci v záplavě informací, rozlišení, ocenění a integraci přínosných tradičních a nových myšlenek a hledání inovativních cest a regenerativních řešení.

Jak dosáhnout, aby myšlenky lidi mobilizovaly k činu?

Aby aktivisté nevyhořeli dřív než se jejich snaha měnit věci k lepšímu stane novou skutečností?

Aby vrcholoví manažeri dokázali tvořit svobodné, kreativní a férové prostředí pro své zaměstnance?

Abychom se jako jednotlivci i jako celá společnost byli schopní pozvednout výš, k novému tvořivému vzletu?

Jak vytvořit podmínky pro celospolečenskou renesanci?

Odpověď na tyto otázky není jednoduchá,

klíčem je vzdělávání.

Obsah programu

Program slouží jako inspirace pro vědomý design společnosti budoucnosti a zároveň rozvíjí teoretické a praktické kompetence, klíčové pro harmonický vztah lidského a přírodního světa. Je otevřený jak pro učitele a manažery, kteří chtějí vzdělávat další generace nebo vést firmy a instituce směrem ke smysluplné budoucnosti, tak i pro všechny kreativně nastavené jedince, kteří teprve hledají své místo v současném dění a pociťují potřebu celistvého sebevzdělání a osobnostního rozvoje.

Cesta poznání sebe i světa, na kterou zveme, probíhá prostřednictvím kurzů a workshopů zasazených ve třech základních oblastech.

 • Psychosofie rozvíjí psychologickou a psychospirituální oblast, zkoumá vědomí a vnitřní zkušenost a přibližuje principy vnitřního růstu jednotlivce v kontextu vývoje komplexních systémů. čti více
 • Sociosofie rozvíjí možnosti spolubytí ve světě lidské společnosti a podporuje chápání vztahů mezi životem jednotlivce a kulturní, politickou a ekonomickou sférou. čti více
 • Ekosofie rozvíjí hlubinný pohled na sféru ekologie a podporuje možnosti harmonického vztahu mezi lidským a přírodním světem, založené na symbióze a synergii. čti více

KURZY

 1. Budoucnost světa: Dystopie, utopie, protopie
  KDO: doc. Enzo Essenza, D.Phil.
  KDY: březen – duben 2021
  ROZHOVOR S ENZEM
 2. Kultura a evoluce vědomí: Cykly tvořivosti v životě civilizace
  KDO: Vlado Lobotka, M.A.
  KDY: březen – duben 2021
  ROZHOVOR S VLADEM
 3. Individuační proces, partnerství a rodičovská zralost
  KDO: Mgr. et Mgr. Kamila Němečková, Ph.D.
  KDY: květen – červen 2021
  ROZHOVOR S KAMILOU
 4. Úvod do permakultury:  Systematický přístup pro udržitelnou budoucnost
  KDO: Ing. et Ing. Leo Crlík
  KDY: květen – červen 2021
  ROZHOVOR S LEEM
 5. Spiritualita a její proměny v čase: Cesty osobního a kolektivního vývoje
  KDO: Mgr. et Mgr. Kamila Němečková, Ph.D.
  KDY: září – říjen 2021
  ROZHOVOR S KAMILOU
 6. íběh západní mysli: Z oduševnělého kosmu k odčarovanému světu
  KDO: Vlado Lobotka, M.A.
  KDY: září – říjen 2021
  ROZHOVOR S VLADEM
 7. Systémová proměna: Nová ekonomická a společenská paradigmata
  KDO: doc. Enzo Essenza, D.Phil.
  KDY: listopad – prosinec 2021
  ROZHOVOR S ENZEM
 8. Nový příběh: Integrální vize pro nové milenium
  KDO: Vlado Lobotka, M.A.
  KDY: listopad – prosinec 2021
  ROZHOVOR S VLADEM

březen 2022 – Prezentace projektů a závěrečných prací absolventů

WORKSHOPY

  1. Na rozcestí příběhů: My a svět, tady a teď
   KDO: společná práce účastníků a lektorů
   KDY: 19.-21. březen 2021
  2. Muži a ženy v transparentní komunikaci
   KDO: Zdeněk Weber & Bc. Šárka Weberová
   KDY: 16.-18. duben 2021
   ROZHOVOR SE ZDEŇKEM A ŠÁRKOU (připravujeme)
  3. Ekosystém na prahu: Od kolapsu k regeneraci
   KDO: Ing. Zbyněk Vlk
   KDY: 11.-13. červen 2021
   ROZHOVOR SE ZBYŇKEM
  4. Sdílení a integrace I.
   KDO: společná práce účastníků a lektorů
   KDY: 25.-27. červen 2021
  5. Návrh udržitelných komunit: Začátek regionální soběstačnosti
   KDO: Ing. et Ing. Leo Crlík
   KDY: 10.-12. září 2021
   ROZHOVOR S LEEM
  6. Tanec archetypů: Středověký obraz světa ve světle vědy
   KDO: RNDr. Emil Páleš, Ph.D.
   KDY: 8.-10.10. říjen 2021
   ROZHOVOR S EMILEM
  7. Holistické zdraví: Život jako vědomý tvůrčí proces
   KDO: MUDr. Soňa Hájková
   KDY: 5.-7. listopad 2021
   ROZHOVOR SE SOŇOU
  8. Bdělost, soucit a meditace vhledu
   KDO: Roman Miesler
   KDY: 7.-9. leden 2022
   ROZHOVOR S ROMANEM
  9. Životní mýtus: Cesty k sobě přes hranice s neznámem
   KDO: Mgr. Martin Nawrath, Mgr. Slávek Keprt & Mgr. Kamila Bolfová
   KDY: 4.-6. únor 2022
   ROZHOVOR S MARTINEM, KAMILOU A SLÁVKEM
  10. Sdílení a integrace II.
   KDO: společná práce účastníků a lektorů
   KDY: 18.-20. únor 2022

Naši studenti

Spolu s našimi studenty chceme směřovat k následujícím hodnotám:

1. Spojení s vlastní jedinečností a životním posláním čti více

2. Morální odvaha, autenticita a činorodost čti více

3. Myšlenková svoboda a pohled na svět jako na organickou jednotu čti více

4. Ekologická integrita a úcta k Zemi čti více

5. Tvořivá imaginace a cit pro krásu čti více

 6. Synergická spolupráce a vědomá komunikace čti více

7. Lidskost a přirozená zdravá skromnost čti více

Rezonuješ s naší vizí a chceš svůj čas investovat do vzdělání a následného tvoření? Toužíš se podílet na smysluplné proměně naší společnosti?

Věk, dosažené vzdělání, ani společenský status, nejsou pro studium rozhodující. Jestli rád/ráda kladeš otázky, které jdou přímo k podstatě věcí, a máš odvahu přicházející odpovědi vnášet přímo do života, program Nový příběh je právě pro Tebe.

 

 

Podmínky studia

Studium programu NOVÝ PŘÍBĚH – Holistické vzdělávání pro systémovou proměnu je rozložené do jednoletého studijního cyklu, během kterého studenti absolvují 8 KURZŮ a 10 WORKSHOPŮ. Program je otevřený všem, kteří chtějí své již dosažené poznání a praxi obohatit o nové netradiční perspektivy.

Vzhledem ke skutečnosti, že nabízené kurzy a workshopy svým obsahem i návazností tvoří kompaktní celek, dáváme přednost účastníkům, kteří jsou ochotni si pro tento program vytvořit dostatek času a jsou schopni ho absolvovat celý. 

Zahájení programu 1. 3. 2021, ukončení programu 21. 2. 2022 (rozvrh). Přihlásit se můžete nejpozději do 7. 2. 2021.

Prezenční forma programu obnáší:

8 KURZŮ (celkem 140 hodin), 1 x týdně, v čase od 17.30 – 21.00 (rozvrh)
10 WORKSHOPŮ (celkem 180 hodin), 1 x měsíčně (rozvrh)

PŘÍSTUP K ON–LINE ZÁZNAMŮM KURZŮ.
ABSOLVENTSKÉ OSVĚDČENÍ “HOLISTICKÝ DESIGNÉR” – získáte po absolvování prezenční formy studia zakončené vlastním či týmovým holistickým projektem a písemnou reflexí.
ROZVOJ HOLISTICKÝCH KOMPETENCÍ – získáte je v oblastech sociosofie, ekosofie, psychosofie a pansofie a můžete je uplatnit v jakékoli doméně vašeho zájmu i v jakékoli vaší profesi.
REALIZAČNÍ PROSTOR – možnosti navázání tvůrčí spolupráce mezi studenty i lektory.

Distanční forma programu obnáší:

8 KURZŮ (celkem 140 hodin), 1 x týdně, v čase od 17.00 – 21.00 (proklik na rozvrh). Účast bude umožněna prostřednictvím aplikace ZOOM. 

PŘÍSTUP K ON-LINE ZÁZNAMŮM KURZŮ.

Dílčí forma programu obnáší možnost výběru z kurzů dle aktuální kapacity.

1 KURZ (14 hodin)

1 WORKSHOP (18 hodin)

Jestli máte zájem o studium, vyplňte prosím přihlašovací formulář nejpozději do 7.2. 2021. Přihláška je závazná až po zaplacení zálohy v minimální výši 5.000 Kč nebo celé výše školného do 7.2. 2021.
V případě komplikací vzniklých v důsledku epidemiologické situace, zahájíme pro přihlášené studenty distanční přípravnou fázi v online podobě a prezenční program uvedeme od září 2021.

Hodnota studia

V průběhu či hned od počátku studia můžete zaujmout svůj jedinečný a celostně inspirovaný postoj ke školnému našeho programu – můžete si nastavit VLASTNÍ ŠKOLNÉ úměrné hodnotě, kterou cítíte, že získáváte. Dejte prosím do souladu vaše finanční možnosti s mírou vaší velkorysosti a podpořte svými finančními prostředky rozvoj Holistického vzdělávání pro systémovou proměnu. Svým přístupem k DARŮM můžete podpořit nejen rozvoj vzdělávání a vznik holistické akademie, ale také sociální fond STIPENDIUM, díky kterému společně umožníme studium i sociálně slabším, přesto však celostně orientovaným a kreativním studentům. I těmto vážným zájemcům je studium otevřeno.

Nákladová cena na 1 studenta
– roční předplatné: 33.000 Kč + dar (nezahrnuje náklady na ubytování a stravu při workshopech)
– půlroční předplatné: 2 x 19.000 Kč + dar (nezahrnuje náklady na ubytování a stravu při workshopech)
Nákladová cena pro manželský či partnerský pár
– roční předplatné: 49.000 Kč + dar (nezahrnuje náklady na ubytování a stravu při workshopech)

Nákladová cena na 1 distančního studenta (všech 8 kurzů)
– roční předplatné: 10.000 Kč + dar

Dílčí cena za samostatný kurz (15 hodin)
– prezenční studium: 4600 Kč + dar
– distanční studium: 3000 Kč + dar

Dílčí cena za samostatný workshop (18 hodin)
– prezenční studium: 4600 Kč + dar (nezahrnuje náklady na ubytování a stravu)
– distanční studium: 3000 Kč + dar

Pro shrnutí: Nejnižší cena školného je nákladová cena 33.000 Kč. V případě, že Vám to finanční situace nedovoluje, ale o program máte velký zájem, můžete požádat o stipendium. Váš dar/ocenění můžete vložit na začátku nebo i v průběhu ročního programu. Doporučené roční školné vzdělávání pro systémovou proměnu je 49.000 Kč. Jsme si vědomi, že tržní cena programu by mohla být i dvojnásobná, směřujeme však k novodobým ekonomickým trendům spojeným s ekonomií daru.

Děkujeme všem, kteří se zamýšlejí nad stavem dnešní společnosti a vyciťují proudění hodnot v ní. Vzděláním kultivujeme naši schopnost rozlišovat a moudře se zapojovat do opravdu hodnotných projektů tak, abychom podporovali dlouhodobou udržitelnost života na Zemi, odklonili se od kořistění, konkurence a soutěživosti a učili se vědomé a synergické spolupráci, tvoření, spolubytí a vzájemnosti, tedy společně kultivovali ušlechtilé lidství. Děkujeme vám, že tvoříte  spolu s námi.

Jestli máte zájem o studium, vyplňte prosím přihlašovací formulář nejpozději do 7.2. 2021. Přihláška je závazná až po zaplacení zálohy v minimální výši 5.000 Kč nebo celé výše školného do 7.2. 2021.
V případě komplikací vzniklých v důsledku epidemiologické situace, zahájíme pro přihlášené studenty distanční přípravnou fázi v online podobě a prezenční program uvedeme od září 2021.

Pokud máte ve spojitosti s programem otázky nebo jakékoli nejasnosti, napište nám.