Kurzy a workshopy v programu Nový příběh jsou seřazeny s ohledem na jejich vzájemný vztah a vztah k jejich sjednocující perspektivě, kterou nazýváme Nový příběh. Samotné kurzy však vzhledem na formát vzdělávání, obsahovou komplexnost a široký rámec témat, kterým se věnují, nedokáží poskytnout dostatečný prostor pro vnitřní integraci nabízených perspektiv a jejich vztažení na žité kontexty relevantní pro účastníky či společnost jako takovou. Semináře Sdílení a integrace I. a II. podporují účastníky při jejich aktivním hledání souvislosti mezi představeným obsahem, odhalování obecných principů platných v oblasti psycho-, socio a eko-sofie a zkoumání možnosti jejich praktického uplatnění ve společenských procesech. Cílem víkendových integračních seminářů je: a) umožnit studentům hlouběji prozkoumat představení koncepty a teorie, b) pomoc s přípravou závěrečného studentského projektu, c) integrovat a zvnitřnit nabyté poznání prostřednictvím technik využívajících inteligenci těla, hlasu, malby a hlubokého poslechu, d) umožnit skupině navzájem se poznat na hlubší úrovni a dát prostor tvorbě možných budoucích spoluprací.