LEKTOR: VLADO LOBOTKA, M.A.

ANOTACE

Dnes, když jsou Koperník, Kepler a další novověcí vizionáři zcela samozřejmě vnímáni jako pionýři moderní perspektivy světa, na níž je vystavěna celá naše společnost, je snadné zapomenout, jak moc byly v době jejich působení izolováni. Přestože udělali epochální objevy, byly tvrdě odmítnutí nejen nevzdělanými masami, ale prakticky i všemi intelektuálními a kulturními autoritami doby strážícími čistotu dobového světonázoru – všemi nejvýznamnějšími univerzitními profesory, filozofy a vědci, celou církevní hierarchií v čele s papežem. Jejich koncepce kosmu byla desetiletí za desetiletím otevřeně zatracovaná v podstatě každým, kdo něco znamenal. Byla odmítána a ignorována jako úplný nesmysl nebo dokonce napadána a potlačována jako nebezpečná hereze. V kontextu metaparadigmatické proměny, kterou prochází naše společnost, nás tento dobře známý historický fakt staví před mimořádně provokativní otázky, nabité zásadními existenčními implikace: Kdo jsou dnešní vizionáři, jejichž myšlenky razí zcela nový směr, vedoucí ke zcela nové podobě světa? Jaké horizonty jejich myšlenky před námi rozevírají? Jaké podněty jejich práce přináší pro naši společnost, pro náš obraz světa i pro naše vlastní sebepojetí? V průběhu tohoto kurzu se na tyto otázky pokusíme odpovědět.

 

OBSAH KURZU

Cílem tohoto kurzu je účastníky seznámit s myšlenkami představitelů dvou hlavních ideových proudů moderní novoparadigmatické scény. První, neojungiánský proud, klade na všech úrovních, napříč celým spektrem individuálního kognitivního a kolektivního historického vývoje do popředí zejména dialektiku mezi vědomím a nevědomím, poháněnou dynamickým tancem archetypů. Centrální pro tuto perspektivu je pnutí evokující klasický mýtický motiv cesty hrdiny. Při něm se individuální vědomí pomalu vynořuje z původní nediferencované jednoty s prazákladem bytí. Postupně prochází existenčně stále vypjatějšími stavy odloučení z původní matrice bytí, aby se zmocnilo svého autonomního Já. Celý proces vrcholí zážitkem vlastní smrti a následným znovuzrozením, během kterého se individuální vědomí znovu spojí s hlubinným prazákladem, tentokrát však s plným uchováním vědomí Jednoty i vědomí mnohosti. Představiteli tohoto proudu jsou například Stanislav Grof a Richard Tarnas. Druhý z nich je označován také jako neoperennialistický proud a je charakteristický snahou o revitalizaci tradiční, vertikální orientované kosmologie tvořené Velkým řetězcem bytí, sahajícím od anorganické hmoty, přes biologické formy a noosféru až k božské oblasti. Stejně jako v jejím tradičních variantách, i neoperennialistická perspektiva staví na metafyzice, v níž transcendentní a zároveň imanentní božský princip tvoří samotnou podstatu všech jevů, a ve které ten nejvyšší článek lidské bytosti je vnímán jako příbuzný nebo dokonce identický s božským prazákladem. Novým prvkem je však dynamický, progresivní orientovaný pohled na povahu přírodní a kulturní evoluce, v níž tím klíčovým prvkem je vědomí v jeho nesčetných formách, usilující skrze množství fází a stupňů o postupné naplňování svého imanentního potenciálu. Mezi prominentní představitele tohoto proudu patří Rupert Sheldrake a Ken Wilber. Prostřednictvím čtení vybraných částí jejich díla a následné diskuse si ukážeme, že navzdory zdůrazňování odlišných aspektů nové kosmologie jsou oba tyto proudy komplementární a plnohodnotnou podobu nového Velkého příběhu pro 21. století je možné dosáhnout jen jejich integrací.

  1. Hranice hlubinné psychologie a revoluce vědomí (C. G. Jung & S. Grof)
  2. Tanec archetypů a život společnosti (R. Tarnas)
  3. Teorie morfické rezonance (R. Sheldrake)
  4. Vliv minulých formotvorných a zvykových morfických polí na přítomnost (R. Sheldrake)
  5. Experimenty, které by mohly změnit svět (R. Sheldrake)
  6. Čtyři kvadranty, čtyři tváře ducha (K. Wilber)
  7. Spektrum individuálního vědomí a evoluce kolektivního vědomí (K. Wilber)
  8. Integrální perspektiva – výzvy a možnosti (K. Wilber)
  9. Nový příběh

 

ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY

Grof, S., László, E., Russel, P. (2014): Revoluce vědomí. Carpe Momentum.
Grof, S. (2014): Psychologie budoucnosti. Argo.
Grof, S. (2012): Když se nemožné stane. Práh.
Grof, S. (2013): Kosmická hra. Práh.
Sheldrake, R. (2002): Teorie morfické rezonance. Elfa.
Sheldrake, R. (2005): Sedm experimentú, které by mohly změnit svět. Elfa.
Sheldrake, R. (2006): Fyzika andělů. Elfa.
Sheldrake, R. (2007): Váš pes to ví. Rybka Publishers.
Sheldrake, R. (2014): Mylné domněnky vědy. Fontana.
Sheldrake, R. (2014): Nevysvětlitelné fenomény lidské mysli. Pragma.
Sheldrake, R. (2017): Přítomnost minulosti. ANAG.
Tarnas, R. (2007): Cosmos and Psyche. Plume.
Tarnas. R. (2015): Vášeň západnej mysle. VSSS.
Wilber, K. (2010): Stručná histrie všeho. Triton.
Wilber, K. (2014): Odevzdání a odhodlání. Maitrea.
Wilber, K. (1995): Sex, Ecology, Spirituality. Shambhala.
Wilber, K. (2000): Integral Psychology. Shambhala.
Wilber, K. (2019): Kvantové otázky. Inštitút Gaia.