LEKTOR: Ing. LEO CRLÍK

ANOTACE

Úspěšné komunity a ekovesnice realizují permakulturní přístup ve všech oblastech života a jistým způsobem inspirují stávající obce a města a ukazují možné řešení na dnešní výzvy světa. Jak takovou komunitu, ekovesnici či iniciativu založit, aby byla úspěšná a měla pevné základy? Co jsou nutné kroky a dovednosti zakladatelů? Jak vytvořit komunitního ducha, důvěru a udržet si vnitřní motivaci? Právě komunitní rozměr permakultury je klíčový k dnešním systémovým výzvám, regeneraci planety země, propojování a sdílení úspěšných řešení i inspirativní šíření mezi hlavní proud stávající společnosti. Přímý prožitek při zakládání komunity, techniky pro stmelení skupiny i skupinové sdílení a tvoření na pozemku začínající komunitní ekovesnice Zeměsouznění v Čechách vycházející z permakultury jsou páteří tohoto workshopu.

 

OBSAH WORKSHOPU

Lidé jsou od přírody sociální bytosti. Tuto přirozenost můžeme dále rozvinout pomocí permakultury při tvorbě záměrných komunit, ekovesnic, sdíleného bydlení a dalších skupinových iniciativ, kde využíváme synergií na různých úrovních spolutvoření. Projdeme si základy úspěšných komunit i rizika, se kterými se jako iniciátoři můžeme setkat. Tvorba záměru může vycházet od jednotlivce, pokud však zapojíme iniciační skupinku, postup bude o něco delší v počáteční fázi, ale samotná realizace toto časové zpoždění velmi rychle dožene a obvykle bude celkový čas kratší než realizace záměru vycházející od jednotlivce. Prakticky si ukážeme jeden ze způsobů tvorby komunitní vize pomocí dragon dreaming – dračího snění. Účastníci si vyzkoušení také rozhodování souhlasem a způsob organizace vycházející ze sociokracie a povíme si o dalších variantách tvorby návrhů a rozhodování v komunitách. Vyrazíme na pozemek začínající ekovesnice Zeměsouznění, kde projdeme ochutnávkou tance se zemí ve skupině při tvorbě společného návrhu permakulturních zón. Prakticky si projdeme rámcovým návrhem permakulturní zahrady přímo v terénu jako části celkového permakulturního návrhu ekovesnice, se kterým se seznámíme. Účastníci workshopu se zapojí do vytyčení a založení permakulturního záhonu pro komunitní pěstování nebo svejlu a retenční tůňky na vodu. V terénu se také seznámíme s nejčastějšími technikami v komunitní zahradě – práce s vodu, půdou, kompostování, nástroji a dalšími. Závěrem workshopu si představíme varianty způsobu financování komunitních projektů i výhody a nevýhody jednotlivých právnických osob pro komunitní projekty a ekovesnice. Shrnutím poznatků a zpětnou vazbou můžeme následně vykročit ke svým komunitním vizím a projektům.

  1. Opakování principů permakultury v kontextu zakládání udržitelných komunit, zhodnocení předchozích znalostí a zkušeností účastníků.
  2. Nutné základy pro úspěšnou komunitu – role zakladatele, finance, organizace, rizika
  3. Vytvoření společné vize – použití dragon dreaming, strategické dokumenty 
  4. Nastavení rozhodování ve skupině – sociokracie v praxi a nastavení organizace
  5. Rámcový design modelové zahrady. Ukázka designu permakulturní ekovesnice v Čechách
  6. Vytyčení a založení praktického záhonu pro komunitní pěstování nebo svejlu a retenční tůňky na vodu.
  7. Nejpoužitelnější techniky v komunitní zahradě – voda, půda, kompostování, nástroje, přístřešky apod.
  8. Ekonomika a právní společnosti pro komunity a ekovesnice – varianty a možnosti.
  9. První kroky, shrnutí, zpětná vazba a zhodnocení workshopu.

 

LITERATURA

Dawson J., Norberg-Hodge H., Jackson R. (2010): Gaian Economics – Living Well within Planetary Limits. Permanent Publications.
Fukuoka, M. (2007): Revolúcia jednej slamky. Alter-Nativa.
Harland M., Keepin W. PhD (2012): The Song of the Earth – a synthesis of the scientific & spiritual worldviews. Permanent Publications.
Hemenway, T. (2009): Gaia’s Garden – A Guide to Home-Scale Permaculture. Chelsea Green Publishing.
Holmgren, D. (2002): Permaculture – Principles and Pathways beyond Sustainability. Holmgren Design Services.
Christian Diana L. (2003): Creating a Life Together: Practical Tools to Grow Ecovillages and Intentional Communities Paperback. New Society Publishers.
Kosha A. Joubert, Robin A. (2007): Beyond you and Me – Inspirations and Wisdom for Building Community. Permanent Publications.
Krčma, L. A.; Petrová M. T. (2013): Moje přírodní zahrada. Herausgeber und Verleger.
Mare E. Ch., Lindegger M. (2011): Designing Ecological Habitats – Creating a Sense of Place. Permanent Publications.
Mollison, B. (2012): Úvod do permakultúry. Alter-Nativa.
Mollison, B. (1988): Permaculture – A Designers‘ Manual. Tagari Publications.
Nagy, E. (2015): Manuál ekologickej výstavby. Alter-Nativa.
Rasper, M. (2014): Urban Gardening – Zahrady ve městě. Dauphin.
kolektív autorov (2011): Letem světem permakultury. Permakultura (CS). Zborník.
Vlašínová, H. (2006): Zdravá zahrada. ERA group.
Whitefield, P. (1996): Permakultura v kostce. Synergie.