„Větší část mého života jsem cítil, že se lidstvo přibližuje ke křižovatce. Představte si, že kráčíte po silnici a kousek před sebou ji vidíte – křižovatku. Je hned za tím kopcem, za zatáčkou, za lesem. Vyjdete na kopec ale tam vidíte, že jste se mýlili, bylo to jen zdání a křižovatka je ve skutečnosti dále, než jste si mysleli. A tak pokračujete v chůzi. No a najednou, projdeme zatáčkou a je tam. Zastavíme a téměř nevěříme, že je to opravdu tak, téměř nevěříme, že po všech těch letech nutnosti kráčet po této cestě vyšlapané našimi předchůdci máme konečně možnost volby. Je docela opodstatněné, že jsme zastavili, ochromeni novostí naší situace. Některé z těch nových cest pokračují ve směru, kterým jsme šli dosud. Některé vedou k peklu na zemi. A některé vedou ke světu zdravějšímu a krásnějšímu, než o jakém jsme se kdy odvážili snít.“

– Charles Eisenstein

ANOTACE

Jsme na křižovatce. Na rozcestí příběhů. Přišli jsme na ni vedeni Příběhem oddělenosti, příběhem objevování (a dobývání) planety, příběhem rozumu, příběhem demokracie. Zdálo se, že to je „konec dějin,“ že žádné jiné směřování už neexistuje, že stále půjdeme už jen touto cestou. Možná jsme ale zapomněli na pokoru, možná jsme zapomněli, že těchto zcela jasných a rovných cest zdánlivě bez konce už lidstvo zažilo mnoho. A přesto vždy znovu došlo na nějakou křižovatku. A na ní hledalo a po nějakém váhání nalezlo nový příběh, který ukázal další cestu, a to často cestu v úplně jiném směru, než jaký se až dosud zdál jediný možný. Proč jsme si mysleli, že nám se to stát nemůže? Možná proto, že ten dosavadní příběh byl i příběhem pýchy. Ale také příběhem úcty k lidským právům, které šly, paradoxně, ruka v ruce s vyprázdněním kosmu od jakýchkoliv nás přesahujících hodnot. Pokud chceme uskutečnit systémovou proměnu našeho světa, potřebujeme především pochopit příběh, který nás dovedl až sem. Jaký je to příběh? To je první velká otázka, na kterou se v tomto workshopu pokusíme odpovědět. Druhá otázka se bude týkat příběhu, který by nám mohl ukázat nové směřování. 

 

OBSAH WORKSHOPU

Každý civilizační příběh je vystavěn na nějakém velkém kulturním předpokladu, který je omezen svou vlastní povahou, protože stejně jako osvětluje vztahy mezi jednou skupinou jevů života, zamlžuje a zatemňuje jasné vnímání vztahů mezi jinými skupinami. Na to, abychom mohli začít tvořit nový Příběh spolubytí, schopný naši společnost přivést ke smyslem naplněné budoucnosti, je třeba nejdříve plně a vědomě poznat a ocenit ten stávající. Pochopit nejen to, jaké jsou jeho nedostatky, ale i to, jaké má přednosti. Pro tohle zkoumání je právě ve dnech jarní rovnodennosti dobrý čas. Minulý životní cyklus se zakončuje a nový začíná. A zároveň začíná i celý program Nového příběhu a tak je dobré podívat se podrobně na to, kde jsme se to ocitli právě teď a tady. 

Nejdříve prozkoumáme ono rozcestí z hlediska filozofického. Podíváme se na hlavní myšlenkové proudy, které formovaly náš svět a také na ty, jež mají potenciál formovat svět budoucí.

Pak se dostaneme hluboko do prožitkového vnímání, ve kterém se prostřednictvím stavění konstelace na téma současné situace ve světě, podíváme pod pokličku hlavních sil, jež tady a teď působí.

Následně verbálně probereme vše, co jsme zažili. Budeme si povídat o aktuálním dění ve světě z hlediska společenského, politického, environmentálního. Podíváme se zblízka na ty nejnaléhavější výzvy současnosti a pokusíme se jít tak hluboko za prvotní dojem z nich, jak jen to půjde. 

Pokračovat budeme rovinou osobní, individuální. Kým skutečně jako lidská bytost jsem? Jaké je moje místo v tomto světě? Kde vlastně stojím? Jaký je vztah mého Já ke světu a k My? To jsou otázky, do jejichž hloubky půjdeme různými prožitkovými a facilitačními technikami.

A nakonec nastane chvíle imatrikulace, tedy vědomého vstupu do Nového příběhu. Na všech rovinách své osobnosti budeme vědět, kde se nachází svět a kde se v jeho rámci nalézáme my. A můžeme se rozhodnout být součástí proudu těch změn, které, snad, mohou vést k onomu světu krásnějšímu, než o jakém jsme se kdy odvážili snít.

O tom, jak toho dosáhnout, budou pak všechny další kurzy a workshopy Nového příběhu. Tento úvodní workshop nám může dát mapu a snad i kompas, abychom se dokázali v onom chaotickém dění kolem nás orientovat. A nám, lektorům, pomůže nasměrovat naše kurzy a workshopy právě tím směrem, kde si to Vesmír nyní nejvíc žádá.