Program Nový příběh byl navržen s cílem poskytnout studentům dostatečně celistvý obraz člověka a světa na to, aby nabyté poznání působilo nejen na individuální myšlenkové rovině, ale aby se absolventi cítili motivováni a schopni přinášet nové vhledy přímo do kontextů, v nichž působí a o které se zajímají. Roční vzdělávání proto vrcholí prezentacemi samostatně zvolených individuálních a skupinových projektů, které studenti odprezentují na mini konferenci před svými spolužáky, lektory, blízkými a také následujícím ročníkem studentů.

Projekty mohou být teoretického i praktického charakteru a mohou zahrnovat cokoliv od komplexního rozpracování tématu, s nímž účastníci v průběhu programu obzvlášť rezonovali, přes vytvoření uměleckých děl a praktických výstupů, včetně založení institucí nového typu ci transformace existujících instituci. Podmínky jsou pouze tři. Projekt by měl vycházel z poznání získaného během programu a měl by být důležitý nejen pro účastníky (tj. v souladu s jejich individuálně vnímaným posláním) ale také pro svět (tj. v souladu s potřebou regenerovat naši společnost). Integrační semináře a prostor vyhrazený pro práci na finálním projektu poskytují dostatečný čas na přípravu, zpětnou vazbu a skupinovou diskusi k zvolenému projektu. Studenti budou mít také možnost si vybrat z lektorů svého školitele, který jim pomůže nápad jasněji uchopit a rozvinout.