Pro rozvoj každého velkého kulturního impulzu je klíčový institucionalizovaný vzdělávací systém, díky němuž se může prohlubovat a efektivně šířit. Důležitým zdrojem inspirace při designu našeho vzdělávání jsou dvě velká centra integrálního vzdělávání: California Institute of Integral Studies a Schumacher College.

California Institute of Integral Studies

California Institute of Integral Studies (CIIS) je akreditovaná univerzita situovaná v San Franciscu, která své kurikulum zaměřuje na systematické překračování tradičních akademických standardů vzdělávání a jejich rozšiřování o transdisciplinární, mezikulturní a aplikované pedagogické přístupy. Původním cílem instituce bylo interkulturní studium podporující budování mostů mezi Západem a Východem. Dnes, po téměř 50 letech od jejího založení, tento cíl prošel zásadním rozšířením. CIIS v současnosti v rámci svých tří fakult nabízí integrálně orientované vzdělávání v magisterských a doktorandských programech zahrnujících filozofii, religionistiku, psychologii, antropologii, zdraví, poradenství i umění. Ústředním motivem, pronikajícím celým vzdělávacím procesem, je snaha odpovědět na rostoucí potřebu spojit současnou fragmentovanou kulturu do podoby smysluplného celku a rozvíjet inspirativní teoretické i praktické postupy podporující celkovou regeneraci člověka i přírodního světa. Více na: https://www.ciis.edu

Schumacher College

Schumacher College je v evropském kontextu jedinečná vzdělávací instituce, rozvíjející ideový odkaz E. F. Schumachera, a má za sebou více než 25-letou historii vzdělávání zaměřeného na regeneraci a na celosystémovou transformaci společnosti. Vzdělávací proces facilitovaný světovými špičkami v oblasti holistického myšlení, aktivizmu a mezioborové integrace, je orientovaný zejména na intenzivní, zkušenostní a participativní zaměření práce v malých týmech. Vedle neformálních vzdělávacích kurzů, školení a workshopů Schumacher College v současnosti nabízí i 4 magisterské programy: Ekologický design, Holistická věda, Umění a ekologie a Přechodová ekonomika. Velkým podnětem pro nás je to, že všechny tyto programy ve svých studijních metodách podporují kvality, jimiž by měli disponovat budoucí nositelé pozitivních změn: hluboké vhledy do odborné problematiky, vysoký stupeň morální integrity, schopnost empatického vnímání světa, a samozřejmě schopnost proměňovat nové myšlenky na každodenně žitou skutečnost. Více na: https://www.schumachercollege.org.uk.