LEKTORKA: MUDr. SOŇA HÁJKOVÁ

ANOTACE

Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje zdraví jako stav kompletní fyzické, duševní a sociální pohody. Na kolik je tato pohoda spjata s biologickými rytmy spojenými      s pohyby Země v solárním systému a naší schopností vědomě vstoupit s těmito rytmy do většího souladu? Jaký má tento biologický soulad a přirozený tok energie mezi vnějším a vnitřním prostředím význam pro naši ekologickou integritu? Jak můžeme podporovat vlastní životní cykly a udržovat v proudu tok životních a tvůrčích sil? Jak se tyto dovednosti pozitivně projevují v osobním i partnerském životě a jak umožňují rozvíjet inteligenci sociální včetně vyšších lidských bytostních kvalit jako jsou empatie, altruismus, bezpodmínečná láska, spolupráce, sounáležitost, soucit, pokora? Jak se v současnosti projevuje spirituální procitání a vývoj a jak jej integrovat do osobního života a proměn světa? Mohou vědomě prožité posvátné okamžiky přirozeného porodu a přirozeného umírání měnit příběh západní civilizace? Jak všechny tyto aspekty utvářejí ve svém konečném důsledku fyzické zdraví jedince i společnosti a jak takto vnímané zdraví pěstovat? Nejen tyto otázky se stanou předmětem zkoumání pomocí praktických cvičení během workshopu zaměřeného na probuzené vnímání holistického zdraví.

 

OBSAH WORKSHOPU

Workshop věnovaný holistickému zdraví je syntézou poznatků, praktických zkušeností, cvičení a návodů nasbíraných během pětadvacetiletého působení v oblasti celostního léčení. Je zaměřen především na souvislosti a holistický kontext. Studenti se prožitkově seznámí s různými aspekty člověka jakožto bio – psycho – socio – spirituální bytosti a vyzkouší si, jak se tyto aspekty podílejí na utváření dynamické rovnováhy a proudícího zdraví v biologickém systému Země. Pomocí konstelační práce studenti nahlédnou a prožijí cirkadiánní, týdenní, lunární i roční biologické rytmy a osvojí si, jak své zdraví v příslušných cyklech podporovat. Konstelačně studenti projdou vlastní životní cyklus, odhalí nevědomé tendence a kolektivně se vnoří do životního cyklu společnosti. Náhlednou též souvislosti mezi rytmy biologickými, i vyššími kosmologickými, které se stávají určující nejen pro individuální vývoj lidské bytosti, ale i pro kolektivní evoluci vědomí lidstva, na níž každý jedinec vědomě či pouze instinktivně participuje.

 

LITERATURA

Brennan, B. A. (2018): Ruce světla – Léčení a lidské energetické pole, Omega.
Brennan, B. A. (2018): Léčení světlem, Fontána.
Grof, S. (1999): Za hranice mozku, Perla.
Grof, S. (1999): Holotropní vědomí, Perla.
Grof, S. (2017): Lidské vědomí a tajemství smrti, Argo.
Mačuda, J. (2017): Výroční slavnosti starých Slovanů, Jihomoravské muzeum ve Znojmě.
Merkunová A. & Orel, M. (2008): Anatomie a fyziologie člověka pro humanitní obory, Grada.
Zemanová, H. (2017): Bioabecedář Hanky Zemanové, Smart Press, s.r.o.
Ursinus, L. (2013): Orgánové hodiny snadno a srozumitelně, Eugenika.