LEKTOR: ROMAN MIESLER

ANOTACE

Bdělost a soucit patří mezi nejdůležitější vlastnosti naší mysli. Pokud  jsou dostatečně rozvinuté, mohou podpořit nejen naši schopnost sebekontroly a kultivaci vlastních mentálních, emočních a vůlí řízených stavů, ale i naši kapacitu empaticky vycházet směrem ven, ke světu okolo nás. Víkendový workshop se koncentruje na práci s myslí, rozvoj emoční inteligence, pochopení dynamiky všímavosti a budování stabilní základny bdělosti a soucitu, která následně může sloužit jako východisko pro vědomé konání v kontextu komunikace, kooperace, řešení konfliktů a zvládání náročných situací. Teoretický úvod, v kterém budou představeny hlavní principy meditační praxe, bude pokračovat intenzivním prodlouženým víkendem, v průběhu kterého si účastníci osvojí techniku vipassánové meditace a rozvinou zkušenostní základy pro zvyk pozornosti a všímavosti.

 

OBSAH WORKSHOPU

Životní styl, nároky, tlak společnosti, zaměstnaní, zažité vzorce často neurotického chování, až zarážející slepota k vlastní slepotě, to všechno jsou důvody, proč žijeme jen napůlDny našich životů procházíme jakoby v polospánku. Radost ze života je pro nás otázka budoucnosti – až se stane to,  a nebo budeme mít vytoužené ono. Vlastní spokojenost si sami podmiňujeme neustálou nespokojeností. A přitom stačí tak málo – vpustit do svého prožívání vědomí bdělé přítomnostiČas, kdy se naplno věnujeme len tomuto typu vědomí, je nesmírně cenný, protože právě tehdy se plně věnujeme jen sobě, s jasným záměrem pochopit, transformovat a přesáhnut to co považujeme za své já. Meditační zásed je tréninkovým prostorem, kde se můžeme v bezpečí učit otevírat své srdce a mysl úplně novým pohledům na svůj život i nato co v něm považujeme za prospěšné nebo škodlivé. Učit se naslouchat svojí vlastní vrozené moudrosti (selskému rozumu meditace) namísto neustále nespokojeným hlasům v naší hlavě. Protínat jednu vrstvu sebeklamu za druhou, až se dostaneme tam, kde už není  nic k vidění, cítění, či k uchopování. Paradoxně, právě v tomto „ nic“ zjistíme, že snad poprvé opravdu žijeme. Obavy ze střetnutí se sebou samotným a neustálým hlukem nekonečné záplavy tužeb, se změní na tichou, ničím nepodmíněnou radost a vděčnost. Zjistíme, že vědomé prožívání toho stavu nás celkem mimovolně uschopňuje k bezpodmínečné lásce. Všechno, co zažíváme se pro nás může stát prostředkem k růstu. Není s čím bojovat, ani co odmítat, protože v naší zkušenosti potkáváme jen to, co stále máme a čím v každém okamžiku naší existence jsme. A tato zkušenost v nás automaticky probudí hlubokou sounáležitost a soucit k nám všem proplétajícími se bludištěm radostí a bolestí, strachů a nadějí, zisků a ztrát, slávy i zatracení.  

  1. Rozvíjení jednoduchého vědomí přítomnosti – být naplno tady a teď s lehkostí a uvolněností prostřednictvím meditace v sedě a chůzi.
  2. Zkoumání  vlastního záměru – proč meditujeme a žijeme tak jak žijeme
  3. Odhalování sebeklamů bránících v pravdivém žití
  4. Vytváření zdravého základu pro meditaci v každodennosti našich životů
  5. Odhalování vlastní milující moudrosti praxí mettá a tonglen
  6. Rozvíjení upřímného vztahu se sebou a svým světem pomocí bdělosti a soucitu

Seminář probíhá intenzivně, většinu času je odporučeno dodržovat mlčení, aby se podpořila pozornost a ponoření se do vnitra.

 

LITERATURA

Gunaratana, H.(2006): O meditaci srozumitelně. MALVERN.
Khandro Rinpočhe (2012): Tento drahocenný život. ONE WOMAN PRESS.
Kongtrül, Dz. (2012): Cesta soucitného bojovníka. GRADA.
Patrul Rinpočhe (2015): Slova mého dokonalého učitele. DHARMAGAIA.
Preece, R. (2009): Moudrost nedokonalosti.  DHARMAGAIA.
Smith, R. (2014): Vykročit ze sebeklamu. MAITREA.
Trungpa, CH. (2010): Mýtus svobody. PRAGMA.
Tsoknyi Rinpočhe (2016): Bezstarostně a důstojně. DHARMAGAIA.