Úvodní stránka

Vzhledem k pandemické situaci, která nám neumožňuje spuštění programu podle našeho zamýšleného plánu a v kvalitě, kterou pro takový projekt pokládáme za nevyhnutelnou, jsme se rozhodli jeho zahájení odložit. Aktuálně program ...