Naším dlouhodobým záměrem je obnovení původní funkce vzdělávání jako brány vedoucí člověka k uvědomělejšímu a zodpovědnějšímu vztahu k okolnímu světu a k sobě samému.

Vytváříme svobodný a otevřený prostor umožňující rozvoj celostní identity člověka, postavené na dynamické rovnováze mezi jedinečným osobním rozměrem, a univerzálním rozměrem spojeným s potřebami celku.

Přinášíme vzdělávací programy podporující formování kulturně kreativních a osobnostně vyzrálých lidí, kteří budou ve svém působení schopni realizovat pozitivní společenské změny reagující na výzvy 21. století. 

Aktuálně představujeme roční program Nový příběh, který přináší inspirativní kurzy a workshopy rozvíjející myšlení v souvislostech, orientaci v mnohovrstevných společenských výzvách a kompetence k jejich tvořivé proměně.

 

Večer Nového příběhu: 18. 1. v 17:30 online (link na ZOOM).

Faktem je, že naše planeta nepotřebuje víc úspěšných lidí. Zoufale však potřebuje víc mírotvorců, terapeutů, obnovovatelů, vyprávěčů příběhů a moudrých milovníků života. Potřebuje lidi, kteří vědí, jak žít. Potřebuje lidi s mravní odvahou a ochotou bojovat za svět, který bude obyvatelný a lidský. A tyto kvality mají jen málo společného s úspěchem tak, jak ho běžně definujeme.

– David W. Orr

Program Nový příběh

  • Vychází z nového paradigmatu, které otevírá hlubší vhled do podstaty  člověka, společnosti  a kosmu
  • Začleňuje spirituální oblast a osobní zkušenostní poznání, které nejsou v tradičním školství zohledněné
  • Umožňuje holistický pohled na politickou, ekonomickou a kulturní oblast a zkvalitňuje spolubytí v lidské společnosti
  • Vyvěrá z něj hlubinné uchopení ekologie, umění organického designu a spolubytí s přírodním světem.

Těšíme se na odezvu uchazečů o studium a zároveň zveme ke spolupráci:

Ideově a hodnotově spřízněné odborníky, kteří by se chtěli stát členy lektorského týmu

Veřejně činné osobnosti schopné na společenské úrovni podporovat ideu Nového příběhu

Studenty pracující na ideově a hodnotově rezonující diplomové práci nebo dizertaci

Spřízněné organizace se zájmem o spolupráci při realizaci inovativních vzdělávacích projektů

Napište nám